ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΚΤΩΝ 11-14 ΕΤΩΝ

Ανάπτυξη Παικτών 11-14 ετών

Η πλέον σημαντική και κρίσιμη ηλικία για την εξέλιξη των παικτών, τόσο στις μεγαλύτερες ηλικίες juniors και στο χώρο του επαγγελματικού τένις, είναι από 11 μέχρι 14 ετών. Στην Collective Tennis School,η υποστήριξη των παικτών σε αυτές τις ηλικίες έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στον αγωνιστικό τομέα της Ακαδημίας.

Για την παροχή της καλύτερης υποστήριξης σε αυτές τις ηλικίες, η Collective εφαρμόζει το πρόγραμμα της Ανάπτυξης παικτών 11-14 ετών, το οποίο βασίζεται στα δεδομένα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ITF, για τη Φυσική Κατάσταση, τις Ψυχοδιανοητικές Ικανότητες, τον συνδυασμό των Καταστάσεων Παιχνιδιού με τους Τακτικούς Στόχους, ενώ συνδυάζει όλα τα προηγούμενα με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνονται όλα στην προπονητική διαδικασία και κατά συνέπεια να επιτυγχάνεται η πλέον σύγχρονη μορφή προσέγγισης της προπονητικής διαδικασίας που αναφέρεται ως «ολιστική προπόνηση».

Το πρόγραμμα της «Ανάπτυξης 11-14», στην Collective Tennis School, πλαισιώνεται από ειδικά προγράμματα Φυσικής Κατάστασης, προγράμματα προπόνησης Ψυχοδιανοητικών Ικανοτήτων, προγράμματα ειδικής προετοιμασίας για αγώνες, προπονητικούς και αγωνιστικούς σχεδιασμούς, βασισμένους στην περιοδικότητα, προγραμματισμούς αγώνων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ατομικά για κάθε παίκτη, ενώ η προπόνηση του τένις γίνεται με την χρησιμοποίηση τόσο της Τεχνικοκεντρικής όσο και της Παιχνιδοκεντρικής/ Τεχνικοτακτικής προπονητικής μεθοδολογίας.

Οι στόχοι και το όραμα της Collective Tennis School για τις ηλικίες 11-14 ετών, είναι η παραγωγή παικτών που θα έχουν όλα τα τεχνικά, τακτικά, ψυχοδιανοητικά και φυσικά στοιχεία που απαιτούνται στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο του σύγχρονου τένις, ώστε και κατά συνέπεια να μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο στις μεγάλες ηλικιακές κατηγορίες των juniors (16 και 18).

facebook
instagram
youtube