Ακαδημία

Αγωνιστικά Τμήματα

Αγωνιστικά Τμήματα

Αγωνιστικά Τμήματα Στα τμήματα αυτά, οι παίκτες προπονούνται ολοκληρωμένα σε καθημερινή βάση, πάνω στα τεχνικά, τακτικά και ψυχοδιανοητικά τους στοιχεία, σε στοιχεία φυσικής κατάστασης αλλά και σε προγράμματα ειδικής προετοιμασίας για αγώνες με...

Read more

Προαγωνιστικά Τμήματα

Προαγωνιστικά Τμήματα

Προαγωνιστικά Τμήματα Στα τμήματα αυτά υψηλότερων απαιτήσεων, οι παίκτες εξελίσσουν το παιχνίδι τους μέσα από μία πιο εντατική και λεπτομερή προπονητική προσέγγιση, που στόχο έχει να εξελίξει τα τεχνικά, τακτικά, ψυχοδιανοητικά και φυσικά τους...

Read more
facebook
instagram
youtube